Managefy version 1.4.3

Turneringsregler

Indhold

For ranglisteturneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund (DPF) vil følgende være gældende.

1. Spillerlicens

 • Alle deltagere i en DPF-ranglisteturnering skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Licensen købes enten som privatperson eller gennem en klub eller idrætsforening, som er medlem af DPF.
 • En spiller skal have en Rankedin-profil for at kunne tilmelde sig DPF-turneringer.
  • Navnet, som fremgår på ens Rankedin-profil, skal bestå af minimum for- og efternavn.
  • Der må ikke bruges øge-/kaldenavne i profilen.
  • Forbogstavet i for- og efternavn skrives med versaler, men ellers skrives alle andre bogstaver med små bogstaver.
  • Det er forbudt at have mere end én Rankedin-profil. Ved misbrug af profiler (f.eks. ved at have to) udstedes karantæne af Dansk Padel Forbund.
  • Har man ved en fejl fået oprettet to profiler på Rankedin, skal DPF kontaktes omgående.
 • En spiller kan ikke deltage i en DPF-ranglisteturnering uden en aktiv spillerlicens.
  Deltager en spiller uden aktiv spillerlicens, på spilledagen, tildeles denne og dennes makker 0 point.
 • Køb af en spillerlicens kan aldrig være med tilbagevirkende kraft.
 • Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her.
 • Alle spillere, der indløser licens, indgår automatisk på Dansk Padel Forbunds nationale rangliste som opdateres løbende.

2. Deadlines

DPF opererer med tre deadlines op til turneringsstart:

 1. 8 uger. Der skal ansøges om afholdelse af en DPF-turnering med et fuldt reglement på Rankedin senest otte uger inden turneringsstart. Som nogle af jer nok ved, godkender vi ikke turneringerne, hvis de er lagt op senere end dette – uanset om det er én dag eller én uge.
 2. 10 dage. Tilmeldingsfristen til en turnering skal altid gå senest 10 dage inden turneringsstart. Tilmelding skal være lukket derefter – uden undtagelse. Det betyder ikke, at I ikke gerne må fylde rækkerne op i perioden mellem frist og lodtrækning, så længe de nye spillere, der kommer ind, ikke skubber andre par ned. Har man f.eks. udbudt 8 pladser i DPF200, 8 pladser i DPF100 og 8 pladser i DPF50, og der kun er 18 spillere tilmeldt, så må man gerne søge efter seks spillere mere. Placeringen af de til tiden tilmeldte 18 spillere ligger dog fast ved deadline. I dette tilfælde vil de 8 bedst rangerede blive placeret i DPF200, 9-16 vil blive placeret i DPF100, og 17-18 vil blive placeret som seedet 1 og seedet 2 i DPF50. Det betyder, at de seks par, der kan komme ind efter deadline alle skal have færre point end de to seedede par i DPF50.
 3. 7 dage. Programmet inkl. lodtrækning og spilleplan skal senest offentliggøres og sendes ud syv dage før turneringsstart.

3. Turneringsformater

Der er fire anerkendte formater for ranglisteturneringer.

3.1 Cup / Knockout / Elimination

I dette format ryger man grundlæggende ud af turneringen, når man har tabt en kamp. Cup-formatet kan eksempelvis kombineres med en bonusturnering, som består af de par, som er blevet slået ud i deres første kamp. Dette sikrer, at alle par får flere kampe i den pågældende turnering. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.

3.2 Puljespil

Puljeformatet åbner op for flere betydende kampe i puljer. En puljeturnering vil ofte ende med en runde eller to med knockout-kampe, men der kan også eksempelvis spilles en finalepulje. Puljeformatet kan benyttes ved minimum fire deltagende par. Der skal minimum være tre og maksimalt fem par i hver pulje. Den pågældende turneringsarrangør bestemmer, hvor mange der går videre fra hver pulje. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.

I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:

 1. Indbyrdes match.
 2. Sætscore. Største difference mellem vundne og tabte sæt.
 3. Partiscore. Største difference mellem vundne og tabte partier.
 4. Flest vundne partier i alle kampe. Eksklusiv matchtiebreak.
 5. Der spilles en afgørende matchtiebreak blandt de implicerede parter, såfremt antallet af parter er to.
 6. Lodtrækning, hvis tre eller flere par stadig er lige efter ovennævnte punkter.

3.3 Monrad

Dette format bruges, når man gerne vil sikre, at alle spillere får flere kampe og alle placeringer afgøres. En fuld Monrad med 16 par, giver fire kampe til alle deltagere, mens en fuld Monrad med otte par, giver tre kampe til alle deltagere. I disse tilfælde spiller man om samtlige placeringer. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.

3.4 Minimonrad

Dette format spilles ligesom et almindeligt monrad-format som beskrevet i punkt 3 med den forskel, at man undlader at afvikle den sidste placeringskamp – dog med undtagelse af finalen. Det betyder, at man ikke spiller om alle placeringer, og derfor vil to par eksempelvis dele tredjepladsen, femtepladsen, syvendepladsen m.v. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”, men da de ulige placeringer deles mellem to par, tildeles point til eksempelvis tredjepladsen med et gennemsnitstal af tabellens tredje- og fjerdeplads.

3.5 Andre formater

Andre formater kan accepteres, hvis formatet er godkendt ved direkte henvendelse til DPF’s turneringsudvalg

4. Ranglistepoint

Ranglistepoint gives ved turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund (DPF). Disse turneringer opdeles i kategorier. Kategorien afgør, hvor mange point der spilles om.

Ranglistepoint reguleres hver mandag kl. 03:00 (CET). Ranglistepoint gælder i ét år, hvorefter de automatisk bortfalder.

For at kunne deltage i turneringer med ranglistepoint, skal man have en gyldig spillerlicens. Spillerlicensen indløses hos DPF én gang årligt. Læs mere om dette her.

Der findes følgende kategorier under DPF:

 • DPF2000
 • DPF1000
 • DPF500
 • DPF400
 • DPF200
 • DPF100
 • DPF50
 • DPF25

Turneringer opsættes til specifikke køn og aldersgrupper, og ranglistepoint tildeles til ranglisten for de pågældende køn og aldersgrupper. Dette betyder, at en U14-spiller, som deltager i en herreseniorturnering, får de ranglistepoint, der hører til denne turnering, og de optjente point vil blive registreret på herreseniorranglisten. Hvis en kvinde deltager i en herreturnering, vil de optjente point ligeledes blive registreret på herreranglisten.

En spillers samlede antal ranglistepoint på DPF’s rangliste er baseret på de 15 bedste pointgivende resultater optjent inden for de forgangne 12 måneder. Man må gerne deltage i et ubegrænset antal DPF-turneringer, men det er kun de 15 pointmæssigt bedste resultater, som tæller til ens samlede point.

Ranglistepoint kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft – bortset fra point fra anerkendte internationale turneringer.

For at optjene ranglistepoint skal man mindst vinde én kamp. No wins, no points.

Det er Dansk Padel Forbunds ansvar, at pointgivningen i Rankedin opdateres ud fra nedenstående pointtabeller. Arrangør skal gøre sin turnering klar til lukning/afslutning, inden arrangør afrunder turneringen i det pågældende center på turneringsdagen. Det betyder, at alle resultater (også ikke-spillede kampe) skal tastes ind på Rankedin, inden arrangør forlader centret på turneringsdagen.
Herefter sørger DPF for at tjekke turneringen igennem og sætte de rigtige pointklasser på hver enkelt række. Når DPF har sat de rigtige pointrækker på, genereres optjente point og turneringen lukkes af DPF. DPF sørger for altid at lukke turneringerne senest i løbet af den efterfølgende uge, sådan at point opnået f.eks. lørdag i uge 31 vil fremgå af DPF’s rangliste senest ved Rankedins opdatering kl. 03.00 mandag nat/morgen i uge 33.

4.1 Cup / knockout / elimination

I hovedturneringen tildeles point efter den opnåede placering. Taber man eksempelvis semifinalen i en DPF500-turnering med otte par, får man 187,5 point.

4.2 Pulje

Point i puljer gives ud fra pointtabellen til monradformatet, såfremt der spilles om alle placeringer.
De placeringer der ikke spilles om får gennemsnittet af de point placeringerne ville have givet.

4.3 Monrad

I monradturneringer får alle spillere en præcis placering og point tildeles derfor efter dette skema:

4.4 Minimonrad

Minimonrad spilles som en normal monrad, dog undlader man at afvikle den sidste placeringskamp – dog med undtagelse af finalen.

4.5 Lunar Ligaerne (holdturneringer)

Der optjenes ranglistepoints til den danske rangliste ved at deltage i Lunar Ligaerne. Point tildeles efter dette skema:

4.6 Internationale ranglistepoints

Der kan optjenes point til den danske rangliste ved deltagelse i internationale turneringer. Ved turneringer med ranglistepoint til flere ranglister, f.eks. den danske og FIP’s rangliste, vælges den rangliste der giver flest point.

For at optjene ranglistepoint skal man, ligesom til den danske rangliste, mindst vinde én kamp. No win, no points.

Følgende forbunds turneringer omregnes til danske ranglistepoint med følgende faktorer:

1. Spilleren er selv ansvarlig for, at underrette og fremsende dokumentation om optjente points, senest 14 dage efter turneringen er afsluttet, til turneringsudvalget.

Kun spillere med dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark kan få omkonverteret internationale point til den danske rangliste.

Turneringsudvalget vurderer, efter behov, om andre forbund skal med på listen, og fastsætter en evt. omregningsfaktor senest 14 dage efter et resultat er indberettet. For alle forbund gælder det at omregningsfaktoren reguleres min. en gang om året. Omregningsfaktoren ændres omgående hvis forbundets ranglistepoint ændres.

4.7 Fastfrysning af point

I det tilfælde, at en spiller via lægeerklæring kan dokumentere en skadespause af minimum seks måneders varighed, kan man søge om at få fastlåst sine ranglistepoint på DPF’s rangliste. Der kan i særlige tilfælde dispenseres, hvor DPF tager stilling til den konkrete sag.

5. Pointgrænser

5.1 Først til mølle-tilmelding

 1. DPF50 – max. 500 point ved tilmeldingstidspunktet (arrangør må gerne sætte en lavere, hvis dette ønskes)
 2. DPF25 – max. 100 point ved tilmeldingstidspunktet (arrangør må gerne sætte en lavere, hvis dette ønskes)

5.2. Ranglistestyret tilmelding

 1. Hvis DPF100 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 2.000 point.
 2. Hvis DPF50 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 500 point.
 3. Hvis DPF25 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 100 point.

6. Betaling

 • Tilmeldingsgebyr opkræves af turneringsarrangøren forud for turneringen.
 • En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
 • Typisk foregår betaling som en del af tilmeldingen til turneringen i Rankedin eller via MobilePay.
 • Betalingsinfo vil fremgå af reglementet til den pågældende turnering.

7. Wild cards

Wild cards bruges oftest til klubbens egne lavererangerede spillere eller til spillere, som forventeligt har niveau til at indgå i en højere række, end deres point rækker til.

I kategorierne DPF2000, DPF1000 og DPF500 deles antallet af wild cards ligeligt mellem arrangør og DPF. Læs nærmere i nedenstående to punkter.

 1. Maks. antal wild cards udgør 25% af deltagerantallet for hver kategori. Det betyder, at der i en 8-draw er mulighed for tildeling af to wild cards. Ét fra arrangør og ét fra DPF. I en 16-draw er antallet af wild cards to fra arrangør og to fra DPF. I en 32-draw er der mulighed for tildeling af i alt otte wild cards. Fire fra arrangør og fire fra DPF. Dette dog kun, hvis DPF vurderer det hensigtsmæssigt i den givne turnering. Både arrangør og DPF er dog altid garanteret to wild cards hver i en 32-draw i disse kategorier.
 2. For at modtage et wild card til én af disse kategorier skal et par have tilmeldt sig turneringen på lige vilkår med alle øvrige par samt have sendt en skriftlig og begrundet ansøgning om modtagelse af wild card til enten arrangør eller DPF.

I kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25 har arrangør mulighed for at tildele ét wild card i rækker med op til 8 deltagende par og to wild cards i rækker med flere deltagende par end 8. DPF har ingen wild cards i disse kategorier.

 1. For at modtage et wild card til én af disse kategorier skal et par have tilmeldt sig turneringen på lige vilkår med alle øvrige par.

Wild cards kan benyttes til alle turneringer, hvor ranglisten styrer, hvilke par der får plads i turneringen.
Wild cards kan ikke benyttes i først til mølle-rækker.
Wild cards tildeles før lodtrækningen foretages.
Wild card-spillerne skal ligesom alle andre spillere have en gyldig DPF-spillerlicens for at deltage i turneringen.

8. Seedning

I alle turneringer seedes 25% af parrene ud fra det givne antal ranglistepoint på tidspunktet for seedning og lodtrækning. Senest syv dage før turneringsstart.

 1. I rækker med 6-8 deltagende par skal to par seedes. Uanset format.
 2. I rækker med 9-16 deltagende par skal fire par seedes. I monrad- eller minimonrad-format.
 3. I rækker med 17-32 deltagende par skal otte par seedes. I monrad- eller minimonrad-format.
 4. I et puljespil med maks. 5 deltagende par, er det ikke nødvendigt at seede.

Når en lodtrækning er foretaget, ligger seedningerne fast, og der må derfor aldrig ændres i seedningerne efter lodtrækning.

Har en arrangør glemt at seede parrene, inden lodtrækning foretages, er lodtrækningen ugyldig, og der skal seedes og trækkes om. Dette er eneste tidspunkt, hvor en ny lodtrækning accepteres.

Seedning bruges for at forhindre at de, på papiret, bedste par møder hinanden i starten af turneringen. De resterende par placeres ved lodtrækning.

9. Lodtrækning

 • Senest syv dage inden turneringsstart skal lodtrækning (live-lodtrækninger undtaget herfor) og program offentliggøres. Besked sendes derefter til alle deltagere via Rankedin.
 • Man kan ikke indgå i lodtrækning uden makker.
 • Der må kun trækkes lod én gang pr. række.
 • Man kan altid bede DPF foretage lodtrækningen til en given turnering.

10. Venteliste

Kommer du ikke direkte med i en turnering, har arrangør mulighed for at sætte dig og din makker på en venteliste, hvorfra du har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud.

I kategorierne DPF2000, DPF1000 og DPF500 gælder følgende vedr. venteliste:

 1. Melder et par afbud efter deadline, skal højest rangerede par fra ventelisten (ved deadline for tilmelding) kontaktes og tilbydes pladsen.
 2. Melder én spiller afbud efter deadline, kan vedkommendes makker ikke vælge at medbringe en ny makker. Et afbud fra en spiller er et afbud fra parret. Vedkommende er derfor nødt til at tilmelde sig ventelisten med en ny makker, og her vil parret uanset antal point blive prioriteret lavere end samtlige par, som tilmeldte sig inden for deadline.
 3. Hvis arrangør modtager et afbud op til 24 timer før turneringsstart, vil det være vanskeligt at kontakte par ud fra en prioriteret venteliste. Her skal naturligvis gøres et forsøg på at kontakte de rette par, men er der ingen respons fra spillerne, kan arrangør være nødt til at tage hurtigere fat på de efterfølgende par på listen, så turneringen stadig fyldes op.
 4. Specifikt for kategorierne DPF2000 og DPF1000, hvor der altid er en separat tilmeldingsliste, vil man efter deadline få valget om enten at stå på venteliste eller blive rykket ned i en lavereliggende kategori. Kun hvis man vælger at stå på ventelisten, vil man have mulighed for at blive kontaktet i tilfælde af afbud i DPF2000/1000, så man skal efter deadline vælge, om man enten vil stå på ventelisten til DPF2000/1000 eller spille en lavereliggende kategori.


I kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25 gælder følgende vedr. venteliste:

 1. Arrangør er ikke forpligtet til at oprette en venteliste.
 2. Opretter arrangør en venteliste, er arrangør ikke bundet af at skulle følge den slavisk, men i stedet kan arrangør bruge den som hjælp til sig selv og evt. afbudsramte par, når der skal findes erstatningspar, som gør det muligt at fylde turneringen op.
 3. Arrangør er derfor ikke forpligtet til at erstatte frafaldne par med øverst rangerede par fra ventelisten.
 4. DPF anbefaler arrangørerne så vidt muligt at følge ventelisten, når en sådan er oprettet.

11. Afbud og reserver

Afbud skal altid ske skriftligt og hurtigst muligt til turneringsarrangøren.

Ved afbud er det turneringsarrangør, der afgør, hvilke retningslinjer som er gældende ift. refusion af deltagergebyret. Retningslinjerne skal fremgå af turneringens reglement.

Følgende retningslinjer vedr. afbud er gældende i kategorierne DPF2000, DPF1000 og DPF500:

 1. Et afbud fra en spiller er lig med et afbud fra parret.
 2. En spiller kan ikke skifte sin makker ud efter deadline for tilmelding.
 3. Hvis en spiller melder afbud efter deadline for tilmelding, kan vedkommendes makker kun tilmelde sig turneringen ved at tilmelde sig ventelisten med ny makker.
 4. Arrangør er forpligtet til at følge ventelisten i tilfælde af afbud. Her skal par, som er tilmeldt indenfor deadline, prioriteres foran par, som er tilmeldt efter deadline.
 5. Ved afbud fra et seedet par i én af disse kategorier (DPF2000, 1000, 500) skal højest rangerede useedede par (point ved deadline) rykkes ind på afbudsramtes seededes plads. Højest rangerede par fra ventelisten indsættes herefter på den nye tomme plads. Dette effektueres uanset, hvornår afbuddet indtræffer.
 6. Et par fra ventelisten kan aldrig indsættes på en useedet plads, hvis parret har flere point end det lavest seedede par.


Følgende retningslinjer vedr. afbud er gældende i kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25.
Hvis et par melder afbud, efter deadline for tilmelding må reserver indsættes/ikke indsættes efter følgende regler:

 1. Man må som useedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have været seedet i den pågældende række.
 2. Man må som seedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have opnået en endnu højere seedning i den pågældende række.
 3. Man må altid indsætte et erstatningspar, som har samme eller færre point end én selv i rækkerne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25.
 4. Første seed må gerne erstattes af et hvilket som par – også ét med flere point, så længe parret overholder de generelle pointrestriktioner, som er gældende for den pågældende række.
  1. Dette betyder, at man i DPF200 gerne må erstatte et seedet 1-par med 3.000 point med et par med 3.700 point, da der ikke er pointrestriktioner i DPF200, og det nye par stiller i princippet ikke nogle par dårligere end den oprindelige sammensætning. Dette er ikke gældende, hvis der samtidigt spilles en række af en pointmæssigt højere kategori. Spilles en højere kategori samtidigt, skal et seedet 1 erstatningspar i DPF200 have færre point end lavest rangerede par i den øvre kategori.
  2. Dette betyder, at man i DPF100 ikke må erstatte et seedet 1-par med 1.800 point med et par med 2.200 point, da den generelle pointrestriktion i DPF100, når DPF100 er den højest udbudte række, er 2.000 point.
  3. Dette betyder, at man i DPF50 ikke må erstatte et seedet 1-par med 450 point med et par med 550 point, da den generelle pointrestriktion i DPF50, når DPF50 er den højest udbudte række, er 500 point.
  4. Dette betyder, at man i DPF25 ikke må erstatte et seedet 1-par med 90 point med et par med 115 point, da den generelle pointrestriktion i DPF25, når DPF25 er den højest udbudte række, er 100 point.
 5. En spiller må gerne skifte sin makker ud efter lodtrækningen er foretaget, så længe parret overholder de ovenfor nævnte regler vedr. parrets samlede point.
 6. I disse rækker (DPF200, 100, 50, 25), er arrangør ikke forpligtet til at følge ventelisten, når der skal indsættes reserver, hvilket betyder, at man altid i disse rækker må skifte sin makker ud med en ny makker, så længe de ovenfor nævnte regler ved. seedning/ikke seedning er overholdt.

12. Sign in/mødetid

De fleste turneringer spilles med ”followed by”-kampe, hvor man spiller sine kampe, så snart den foregående kamp på den programsatte bane er færdigafviklet. Da Rankedin arbejder med faste tidspunkter i programmet, betyder det, at de programsatte tidspunkter ofte er vejledende. Derfor gælder følgende regler ift. sign in og mødetid.

 1. Spiller man én af turneringens første kampe (ofte fra morgenstunden i weekenden eller kl. 17.00 om fredagen) skal man møde ind 15 min. før det programsatte tidspunkt, medmindre den pågældende turneringsarrangør ønsker et tidligere sign in-tidspunkt og har kommunikeret dette ud til spillerne.
 2. Spiller man først én af de efterfølgende kampe, skal man møde ind senest 30 min. før sit programsatte tidspunkt.
 3. Man skal altid være klar til at gå på banen og starte opvarmning senest 30 min. før sit programsatte tidspunkt, med mindre man spiller første kamp i turneringen, som nævnt i pkt. 12 a.
 4. Når en kamp bliver kaldt ud, skal man øjeblikkeligt gå på banen og starte sin opvarmning.
  • Er en spiller ikke mødt ind eller til stede, når en kamp kaldes ud (dog tidligst 30 min. før programsat tidspunkt), kan turneringsledelsen vælge at scratche og hermed taberdømme vedkommende fra den pågældende kamp, hvis ikke vedkommende 15 min. efter annonceringen er trådt ind på banen.
  • Turneringsledelsen kan vælge at give 15 min. ekstra tid til en forsinket spiller (dermed 30 min. i alt efter annoncering), hvis de umiddelbart implicerede parter (turneringsledelse, med- og modspillere) indvilger og accepterer dette.
   • Et par står i programmet til at spille deres første kamp kl. 15.00, men kampen kaldes ud kl. 14.40. Er parret ikke mødt ind kl. 14.55, kan de risikere at blive scratchet og taberdømt, hvis ikke de implicerede parter accepterer at forlænge fristen med 15 min. Er de stadig ikke mødt ind kl. 15.10, så skal turneringsledelsen scratche og taberdømme parret fra den pågældende kamp. Parret kan godt spille sin næste runde, hvis de når frem til kampen i tide.
  • Turneringsledelsen kan benytte sig af force majeure i tilfælde af forsinkede spillere. Force majeure kan f.eks. være en lukket bro, et større trafikuheld m.v. som hindrer en spiller i at nå frem til start. Dårligt vejr o.l. bør der fra spillernes side tages højde for, og derfor hører dette ikke umiddelbart under turneringsledelsens muligheder for at anvende force majeure.

13. Afvikling af kampe

Padel spilles som double. Når turneringen er startet, kan sammensætningen af parret ikke ændres undervejs i turneringen.

Der er altid fem minutter til opvarmning pr. kamp.

Der spilles altid med reglen om én afgørende bold, Golden Point, ved stillingen 40-40.

Der serves altid med reglen om “receiver’s choice”, hvor modstanderen bestemmer, hvortil der serves ved stillingen 40-40 i det enkelte parti. Dette gælder også i mix-turneringer.

Ved kampe uden en banedommer dømmer spillerne selv.

 • Det er forventeligt, at alle fire spillere på banen kan finde enighed i, hvorvidt boldene er ude eller inde.
 • Opstår der uenighed, hvor man ikke kan finde en afklaring i fællesskab, skal man spille bolden om.
 • Kan spillerne ikke blive enige om udfaldet af en tvivlsom bold, må man i yderste konsekvens tilkalde turneringsledelsen.
  1. Har turneringsledelsen overværet den omdiskuterede bold, kan spillerne bede ham dømme bolden enten inde, ude eller om.
  2. Accepterer spillerne ikke turneringsledelsens dom, vil turneringsledelsen være nødt til at taberdømme ét eller begge par og herefter udelukke det/de pågældende par fra turneringen.

Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’, når bolden er ude, så der ikke opstår tvivl.
Sig stillingen klart og tydeligt før hver serv
Flyt altid tællekuglerne, som sidder ved banen.

Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringsledelsen eller en påsat dommer.

 • Det kan ikke forventes, at en turneringsledelse har mandskab til at dække en bane med dommer.
 • Hvis en turneringsledelse ikke kan påsætte fast dommer, og parrene stadig ikke kan enes, kan turneringsledelsen vælge at taberdømme ét eller begge par og herefter udelukke det/de pågældende par fra turneringen.

14. Pauser ved sidebytte

Følgende regler ved sidebytte er gældende, med mindre den pågældende turneringsarrangør har informeret om andet i turneringens specifikke reglement.

 • Der må holdes max. 60 sekunders pause ved ulige antal spillede partier i hvert sæt. Dog ikke efter sættets første parti – her holdes der aldrig pause.
 • Der må holdes max. 90 sekunders pause efter hvert afsluttet sæt.

15. Årgangssystemet

I nogle turneringer er der aldersbegrænsninger. Det kan f.eks. være U16 eller 45+ veteran. I begge tilfælde skal spilleren have, eller opnå, den adgangsgivende alder i det år turneringen afvikles. Årgangssystemet er beskrevet i detaljer her.

16. Påklædning

 • Alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret padeltøj, som f.eks. t-shirt, poloshirt, shorts, nederdel, passende sko.
 • Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

17. Doping

 • Det er forbudt spillere at anvende enhver form for doping.
 • Der henvises til Anti Doping Danmark for nærmere beskrivelse af dopingreglerne.

18. Coaching

Man må under spil ikke modtage coaching fra forældre, trænere eller andre personer, der står uden for banen.

 1. Man må gerne heppe og opmuntre mellem pointene i partierne, men der må på ingen måde gives taktiske råd.

Man må kun i pauserne ved side- og sætbytte modtage rådgivning af sin træner.

 1. Der må kun være én coach tilknyttet hvert par pr. kamp.
 2. En deltager i turneringen må gerne fungere som coach for andre spillere i samme turnering.

Ulovlig rådgivning kan medføre en advarsel ud fra reglerne om advarsel og pointstraf. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

19. Opførsel

 • Spillere skal udvise god opførsel både på og uden for banen.
 • Nedværdigende kommentarer mod andre betragtes som usportslig adfærd.
 • Spark og hårde slag på banens inventar betragtes som usportslig adfærd.
 • Bolde sparket eller slået ukontrolleret og hårdt i retning af modstanderne mellem pointene, betragtes som usportslig adfærd og kan medføre direkte bortvisning fra turneringen.
 • Uportslig adfærd kan medføre en advarsel efterfulgt af pointstraf. Se nærmere i afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

20. Advarsel og pointstraf

 1. Advarsel
 2. Tab af næste point.
 3. Tab af kamp samt udelukkelse fra resten af turneringen.

21. Sikkerhed

 • Stroppen på battet skal altid være om håndleddet under spil.
 • Du må ikke kaste dit bat, eller skyde bolde efter modspilleren.
 • Sikkerhedsovertrædelser kan medføre advarsler, straf og evt. bortvisning. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

22. Medical Timeout

Ved akut opstået skade under en kamp har en spiller max. tre minutter til at modtage behandling. Er spilleren ikke klar til at spille herefter, skal vedkommende taberdømmes.

Der kan kun modtages medical timeout én gang pr. spiller pr. kamp.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Lars Baes

Aktuelle nyheder

Som vi tidligere har annonceret, er Apollo Sports kommet med som eksklusiv sponsor i Dansk Padel Forbund. Vi har . . .