Turneringsregler

For ranglisteturneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund (DPF) vil følgende være gældende.

Der er 4 anerkendte formater for ranglisteturneringer.

1.1 Cup / knockout / Elimination

I dette format ryger man grundlæggende ud af turneringen, når man har tabt en kamp. Cup-formatet kan eksempelvis kombineres med en bonusturnering, som består af de par, som er blevet slået ud i deres første kamp. Dette sikrer, at alle par får flere kampe i den pågældende turnering. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.

1.2 Puljespil

Puljeformatet åbner op for flere betydende kampe i puljer. En puljeturnering vil ofte ende med en runde eller to med knockout-kampe, men der kan også eksempelvis spilles en finalepulje. Puljeformatet kan benyttes ved minimum seks deltagende par. Der skal minimum være tre og maksimalt fem par i hver pulje. Den pågældende turneringsarrangør bestemmer, hvor mange der går videre fra hver pulje. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.
I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:

 1. Indbyrdes match.
 2. Sætscore. Største difference mellem vundne og tabte sæt.
 3. Partiscore. Største difference mellem vundne og tabte partier.
 4. Flest vundne partier i alle kampe. Eksklusiv matchtiebreak.
 5. Der spilles en afgørende matchtiebreak blandt de implicerede parter, såfremt antallet af parter er to.
 6. Lodtrækning, hvis tre eller flere par stadig er lige efter ovennævnte punkter.

1.3 Monrad

Dette format bruges, når man gerne vil sikre, at alle spillere får flere kampe og alle placeringer afgøres. En fuld Monrad med 16 par, giver fire kampe til alle deltagere, mens en fuld Monrad med otte par, giver tre kampe til alle deltagere. I disse tilfælde spiller man om samtlige placeringer. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”.

1.4 Mini-monrad

Dette format spilles ligesom et almindeligt Monrad-format som beskrevet i punkt 3 med den forskel, at man undlader at afvikle den sidste placeringskamp – dog med undtagelse af finalen. Det betyder, at man ikke spiller om alle placeringer, og derfor vil to par eksempelvis dele tredjepladsen, femtepladsen, syvendepladsen m.v. Point tildeles som beskrevet i afsnittet “Ranglistepoint”, men da de ulige placeringer deles mellem to par, tildeles point til eksempelvis tredjepladsen med et gennemsnitstal af tabellens tredje- og fjerdeplads.

1.5 Andre formater

Andre formater kan accepteres, hvis formatet er godkendt ved direkte henvendelse til DPFs turneringsudvalg

Det anbefales at sætte følgende tid af til hver kamp i kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25:

Det anbefales at sætte følgende tid af til hver kamp i kategorierne DPF2000, DPF1000, DPF400 og DPF300:

Ranglistepoint gives ved turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund (DPF). Disse turneringer opdeles i kategorier. Kategorien afgør, hvor mange point der spilles om.

Ranglistepoint reguleres hver mandag kl. 03:00 (CET). Ranglistepoint gælder i ét år, hvorefter de automatisk bortfalder.

For at kunne deltage i turneringer med ranglistepoint, skal man have en gyldig spillerlicens. Spillerlicensen indløses hos DPF én gang årligt. Læs mere om dette her.

Der findes følgende kategorier under DPF: DPF2000, DPF1000, DPF400, DPF300, DPF200, DPF100, DF50 og DPF25.

Turneringer opsættes til specifikke køn og aldersgrupper, og ranglistepoint tildeles til ranglisten for de pågældende køn og aldersgrupper. Dette betyder, at en U14-spiller, som deltager i en herreseniorturnering, får de ranglistepoint, der hører til denne turnering, og de optjente point vil blive registreret på herreseniorranglisten. Hvis en kvinde deltager i en herreturnering, vil de optjente point ligeledes blive registreret på herreranglisten.

En spillers samlede antal ranglistepoint på DPF’s rangliste er baseret på de 15 bedste pointgivende resultater optjent inden for de forgangne 12 måneder. Man må gerne deltage i et ubegrænset antal DPF-turneringer, men det er kun de 15 pointmæssigt bedste resultater, som tæller til ens samlede point.

Ranglistepoint kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft – bortset fra point fra anerkendte internationale turneringer. Se punkt 7.

For at optjene ranglistepoint skal man mindst vinde én kamp. No wins, no points.

Det er turneringsarrangørens ansvar, at pointgivningen i Rankedin opdateres ud fra nedenstående pointtabeller. Pointgivningen skal dobbelttjekkes af arrangør, inden turneringen lukkes. Hvis påkrævet skal pointgivningen tilrettes manuelt, sådan at den stemmer overens med pointtabellerne. En turnering skal gøres klar til lukning/afslutning med korrekt tildelte point senest 24 timer efter sidste kamp i turneringen blev færdigspillet. Herefter sørger DPF for at afslutte og lukke turneringen endeligt. Hvis en arrangør ikke tildeler de korrekte antal point, kan det få betydning for vedkommendes mandat til at arrangere turneringer under DPF.

3.1 Cup / knockout format

I hovedturneringen tildeles point efter den opnåede placering. Taber man eksemplvis semifinalen i en DPF400-turnering med otte par, får man 150 point.

3.2 Pulje

Point i puljerne fordeles efter følgende nøgle:

Pointfordeling ved puljespil

Point i den afsluttende hovedturnering fordeles som i cup format.

3.3 Monrad

I Monrad turneringer får alle spillere en præcis placering og point tildeles derfor efter dette skema:

3.4 Mini-Monrad

Mini-Monrad spilles som en normal Monrad, dog undlader man at afvikle den sidste placeringskamp – dog med undtagelse af finalen.

3.5 Kvalifikationsturneringer

Point optjent i kvalifikationsturneringer bliver tildelt pr. sejr.

3.6 Lunar Ligaen (holdturnering)

Der optjenes ranglistepoints til den danske rangliste ved at deltage i Lunar Ligaen. Point tildeles efter dette skema:

Lunar Ligaen ranglistepoint

3.7 Internationale ranglistepoints

Der kan optjenes point til den danske rangliste ved deltagelse i internationale turneringer. Ved turneringer med ranglistepoint til flere ranglister, f.eks. den danske og FIPs rangliste, vælges den rangliste der giver flest point.

For at optjene ranglistepoint skal man, ligesom til den danske rangliste, mindst vinde én kamp. No win, no points.

Følgende forbunds turneringer omregnes til danske ranglistepoint med følgende faktorer:

1. Spilleren er selv ansvarlig for, at underette og fremsende dokumentation om optjente points, senest 14 dage efter turneringen er afsluttet, til turneringsudvalget.

Turneringsudvalget vurderer, efter behov, om andre forbund skal med på listen, og fastsætter en evt. omregningsfaktor senest 14 dage efter et resultat er indberettet. For alle forbund gælder det at omregningsfaktoren reguleres min. en gang om året. Omregningsfaktoren ændres omgående hvis forbundets ranglistepoint ændres.

 • Alle deltagere i en DPF-ranglisteturnering skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Licensen købes enten som privatperson eller gennem en klub eller idrætsforening, som er medlem af DPF.
 • En spiller kan ikke deltage i en DPF-ranglisteturnering uden en aktiv spillerlicens.
  Deltager en spiller uden aktiv spillerlicens, på spilledagen, tildeles denne og dennes makker 0 point.
 • Køb af en spillerlicens kan aldrig være med tilbagevirkende kraft.
 • Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her.
 • Alle spillere, der indløser licens, indgår automatisk på DPFs nationale rangliste som opdateres løbende.
 • Læs evt. mere om ranglisteregler mm. her.
 • I nogle turneringer er der alderbegrænsninger. Det kan f.eks. være U16 eller 45+ veteran. I begge tilfælde skal spilleren have, eller opnå, den adgangsgivende alder i det år turneringen afvikles. Årgangssystemet er beskrevet i detaljer her.
 • I alle turneringer seedes 25% af parrene ud fra det givne antal ranglistepoint på tidspunktet for seedning og lodtrækning. Senest syv dage før turneringsstart.
 • Seedning bruges for at forhindre at de, på papiret, bedste par møder hinanden i starten af turneringen. De resterende par placeres ved lodtrækning.
 • Maks. antal wildcards udgør 25% af deltagerantallet for hver kategori.
 • Antallet af wildcardpladser deles ligeligt mellem DPF og arrangøren.
 • Wildcards kan benyttes til alle turneringer.
 • Wildcards bruges oftest til klubbens egne lavererangerede spillere eller til spillere, som forventeligt har niveau til at indgå i en højere række, end deres point rækker til.
 • Wildcards tildeles før lodtrækningen foretages.
 • Wildcard-spillerne skal ligesom alle andre spillere have en gyldig spillerlicens for at deltage.
 • Kommer du ikke direkte med i en turnering, bliver du sat på en venteliste og har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud.
 • Arrangør er ikke forpligtet til at erstatte frafaldne par med øverst rangerede par fra ventelisten.
 • Turneringsarrangøren kontakter typisk par på ventelisten direkte, men det er dit ansvar som spiller at holde øje med listen.
 • Tilmeldingsgebyr opkræves af turneringsarrangøren forud for turneringen.
 • En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
 • Typisk foregår betaling som en del af tilmeldingen til turneringen i Rankedin eller via MobilePay.
 • Betalingsinfo vil fremgå af reglementet til den pågældende turnering.
 • Afbud skal ske skriftligt til turneringsarrangøren. 
 • Ved afbud eller ændringer efter tilmeldingsfrist refunderes tilmeldingsgebyret ikke.
 • Senest syv dage inden turneringsstart skal lodtrækning (live-lodtrækninger undtaget herfor) og program offentliggøres. Besked sendes derefter til alle deltagere via Rankedin.
 • Man kan ikke indgå i lodtrækning uden makker.
 • Der må kun trækkes lod én gang pr. række.
 • Man kan altid bede DPF foretage lodtrækningen til en given turnering.
 • Alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret padeltøj, som fx. t-shirt, polo-shirt, shorts, nederdel, passende sko.
 • Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.
 • Padel spilles som double. Når turneringen er startet kan sammensætningen af parret ikke ændres undervejs i turneringen.
 • Ved kampe uden en banedommer dømmer spillerne selv. Man dømmer på sin egen halvdel.
 • Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’, når bolden er ude, så der ikke opstår tvivl.
 • Sig stillingen klart og tydeligt før hver serv. Flyt altid tællekuglerne, som sidder ved banen.
 • Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringsarrangøren eller en påsat dommer.
 • Det er forbudt spillere at anvende enhver form for doping.
 • Der henvises til Anti Doping Danmark for nærmere beskrivelse af dopingreglerne.
 • Du må under spil ikke modtage gode råd mv. fra forældre, trænere eller andre personer, der står uden for banen.
 • Du må i pauserne mellem side-/sætbytte modtage rådgivning af din træner.
 • Ulovlig rådgivning kan medføre en advarsel og en evt. pointstraf. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.
 • Spillere skal udvise god opførsel både på og uden for banen.
 • Nedværdigende kommentarer mod andre betragtes som usportslig adfærd.
 • Spark og hårde slag på banens inventar betragtes som usportslig adfærd.
 • Bolde sparket eller slået ukontrolleret og hårdt i retning af modstanderne mellem pointene, betragtes som usportslig adfærd og kan medføre direkte bortvisning fra turneringen.
 • Uportslig adfærd kan medføre en advarsel efterfulgt af pointstraf. Se nærmere i afsnittet “Advarsel og pointstraf”.
 • Stroppen på battet skal altid være om håndleddet under spil.
 • Smid ikke dit bat og skyd ikke bolde efter modspilleren.
 • Sikkerhedsovertrædelser kan medføre advarsler, straf og evt. bortvisning. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

Usportslig adfærd kan i særligt grove tilfælde – vurderet af dommer/turneringsarrangør – medføre øjeblikkelig bortvisning, men ellers følges nedenstående procedure for usportslig adfærd:

 1. Advarsel
 2. Tab af næste point.
 3. Tab af igangværende og næste parti.
 4. Tab af kamp samt udelukkelse fra resten af turneringen.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Lars Baes

Aktuelle nyheder

Kære spillere, kaptajner, klubber, centre og andre interesserede Dansk Padel Forbund vil gerne præsentere jer for Lunar Ligaen & . . .