Turneringsregler

For ranglisteturneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF) vil følgende være gældende.

Der er 3 anerkendte formater for ranglisteturneringer.
1. Cup format
Også kaldet elimination. Point tildeles på helt normal vis, som beskrevet i afsnittet ranglistepoints. Dette format kombineres ofte med en “bonusturnering” for at sikre at alle par får min. 2 kampe.

2. Puljespil som del af hovedturneringen og cup format som slutspil
Formatet giver flere betydende kampe i puljespillet og ender altid ud i et slutspil i cup format. Dette format kan benyttes hvis der er 6 eller flere par. Der skal min. være 3 og maks. 5 par i hver pulje. Der kan kun være 2, 4 eller 8 puljer.
Der kan gå 1 eller 2 par videre fra hver pulje. De par der ikke går videre fra puljespillet får point deres placering i puljen.

3. Monrad
Dette format bruges når man gerne vil sikre at alle spillere får flere kampe og alle placeringer afgøres. Man kan evt. undlade at spille den sidste kamp undtagen finalen og måske 3/4 plads.

4. Andre formater

Andre formater kan accepteres, hvis formatet er godkendt ved direkte henvendelse til DPFs turneringsudvalg

5. Tidsforbrug

Det anbefales at sætte følgende tider af til hver kamp:

I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:

Ranglistepoints gives ved turneringer arrangeret af, eller i samarbejde med, Dansk Padel Forbund(DPF). Disse turneringer opdeles i kategorier. Kategorien afgør hvor mange point der spilles om.

Turneringer laves til specifikke køn og aldersgrupper, og ranglistepoint tildeles til ranglisten for den aldersgruppe og evt. køn.
Det vil sige, at en U14-spiller som deltager i en herreseniorturnering får de ranglistepoints der hører til den turnering og de optjente point vil blive registreret på herreseniorranglisten. Hvis en kvinde deltager i en herreturnering vil de optjente point ligeledes blive registreret på herreranglisten.

Ranglistepoint reguleres hver mandag kl. 03:00(CET). Ranglistepoints gælder i 1 år.
Ranglistepoints kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft, bortset fra point fra anerkendte internationale turneringer. Se punkt 7.

For at optjene ranglistepoint skal man mindst vinde en kamp. No wins, no points. Det er turneringsarrangørens ansvar at resultatet i Rankedin opdateres i henhold til denne regel.
“Ovenstående regel gælder dog ikke ved internationale point, hvor det er muligt at optjene point uden at vinde en kamp”

1. Cup format

I hovedturneringen tildeles point efter placering.

Taber man f.eks. semifinalen i en DPF400 turnering med 8 par får man 150 point.

Cup format rangliste

2. Puljespil som del af hovedturneringen og cup format som slutspil

Point i puljerne fordeles efter følgende nøgle:

Point i den afsluttende hovedturnering fordeles som i cup format.

3. Monrad-turneringer

I Monrad-turneringer får alle spillere en placering og point tildeles derfor efter følgende skema:

Monrad ranglistepoint

4. Kvalifikationsturneringer

Point optjent i kvalifikationsturneringer bliver tildelt pr. sejr.

5. Lunar Ligaen(holdturnering)

Der optjenes ranglistepoints til den danske rangliste ved at deltage i Lunar Ligaen. Point fordeles efter følgende skema:

Lunar Ligaen ranglistepoint

6. Internationale ranglistepoints

Der kan optjenes point i internationale turneringer til den danske rangliste. Ved turneringer med ranglistepoint til flere ranglister, f.eks. den danske og FIPs rangliste, vælges den rangliste der giver flest point.
Følgende forbunds turneringer omregnes til danske ranglistepoints:

Internationale ranglistepoints
1. Spilleren er selv ansvarlig for, at underette og fremsende dokumentation om optjente points, senest 14 dage efter turneringen er afsluttet, til turneringsudvalget.

Turneringsudvalget fastsætter omregningsfaktoren for andre forbund senest 14 dage efter et resultat er indberettet.

I puljespil kan der opstå pointlighed. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen ved:
1. Indbyrdes match.
2. Størst positiv forskel i partiscore inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
3. Flest vundne partier i alle kampe inklusiv tiebreak, men eksklusiv matchtiebreak.
4. Matchtiebreak.

Alle spillere skal have en gyldig spillerlicens udstedt af DPF. Licensen købes enten som privatperson eller gennem en klub eller idrætsforening, som er medlem af DPF.
Spillerlicensen kan købes ved at følge guiden her
Alle spillere der indløser licens indgår automatisk i DPFs nationale rangliste som opdateres løbende. Læs evt. mere om ranglisteregler mm. her.

I nogle turneringer er der alderbegrænsninger. Det kan f.eks. være U16 eller 45+ veteran. I begge tilfælde skal spilleren have, eller opnå, den adgangsgivende alder i det år turneringen afvikles. Årgangssystemet er beskrevet i detaljer her.

I alle turneringer seedes som udgangspunkt 25% af spillerne ud fra placeringen på ranglisten. Seedning bruges for at forhindre at de, på papiret, bedste par møder hinanden i starten af turneringen. De resterende par placeres ved lodtrækning.

Wildcards kan benyttes til alle turneringer.
Wildcards bruges oftest til klubbens egne lavererangerede spillere.
Maks. antal wildcards udgør 25% af deltagerantallet for hver kategori. Antallet af wildcardpladser deles ligeligt mellem DPF og arrangøren. Wildcards tildeles før lodtrækningen foretages.
Wildcardspillerne skal ligesom alle andre spillere have en gyldig spillerlicens for at deltage.

Kommer du ikke direkte med i en turnering, bliver du sat på en venteliste og har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud. Turneringsarrangøren kontakter typisk par på ventelisten direkte, men det er dit ansvar som spiller at holde øje med listen.

Tilmeldingsgebyr opkræves af turneringsarrangøren enten forud for turneringen eller ved fremmøde. En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
Typisk foregår betaling som en del af tilmeldingen til turneringen i Rankedin.

Afbud skal ske skriftligt til turneringsarrangøren. 
Ved afbud eller ændringer efter tilmeldingsfrist refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Typisk en uge før turneringsstart vil lodtrækning og program blive udsendt. Mange turneringsarrangører sender en mail, når programmet er klar, men det er spillerens eget ansvar at holde øje med programmet og ændringer hertil.

Alle spillere skal til enhver tid være iklædt passende og almindeligt accepteret padeltøj, som fx. t-shirt, polo-shirt, shorts, nederdel, passende sko. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko ved indendørsturneringer.

Padel spilles som double. Når turneringen er startet kan sammensætningen af parret ikke ændres undervejs i turneringen.

I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv. Det er vanskeligt at dømme – men gør dit bedste og vær fair. I langt de fleste kampe er der ingen problemer, men pas på med ikke at lade dig farve af, hvad du ønsker bolden er. Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’. Når bolden er ude, må der ikke opstå tvivl. Sig også stillingen klart og tydeligt før hver serv. Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringensarrangøren eller dommer.

Det er forbudt spillere at anvende enhver form for doping.
Der henvises til Anti Doping Danmark for nærmere beskrivelse af dopingreglerne.

På banen er du og din makker på egen hånd. Du må under spil ikke modtage gode råd mv. fra forældre, trænere eller andre personer, der står uden for banen.
Du må i pauserne mellem sidebytte kun blive rådgivet af din træner.
Ulovlig rådgivning kan medføre en advarsel og en evt. pointstraf. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

Spillere skal udvise god opførsel både på og uden for banen.
Det tolereres f.eks. ikke at råbe ad andre, komme med nedværdigende attituder. Spark eller slå ikke bolde mod andre. Spark eller slå ikke på banen eller inventaret. 
Dårlig opførsel kan medføre en advarsel og en evt. pointstraf. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

Stroppen på battet skal altid være om håndleddet under spil.
Smid ikke dit bat og skyd ikke bolde efter modspilleren.
Sikkerhedsovertrædelser kan medføre en advarsel og en evt. pointstraf. Se afsnittet “Advarsel og pointstraf”.

Advarsler kan tildeles med eller uden pointstraf. Såfremt der tildeles pointstraf bliver de som udgangspunkt tildelt i følgende rækkefølge:
1. Tab af parti.
2. Tab af sæt.
3. Tabt kamp.

Sikkerhedsovertrædelse kan, i specielt grove tilfælde, vurderes af dommeren eller turneringsledelsen til at medføre en strengere straf.

Andre sider I denne kategori

Aktuelle nyheder

Dansk Padel Forbund har i tæt samarbejde med Carlsberg Nordic udviklet endnu et produkt på hylden til landets mange . . .