Krav til ranglisteturneringer

Hvem kan afholde ranglisteturneringer

Alle klubber, centre eller privatpersoner kan afvikle ranglisteturneringer.
For at arrangere en ranglisteturnering skal arrangøren betale 0 kr. per deltagende spiller til DPF. Deltagende spillere skal, for at deltage, have en gyldig DPF spillerlicens.
Beløbet dækker følgende:

 • Der kan spilles om ranglistepoints, gældende på DPFs officielle rangliste i Rankedin
 • DPF tilbyder, i samarbejde med arrangøren, oprettelse af turneringen i Rankedin, tildeler arrangøren administrator rettigheder, samt yder hjælp til opsætning ol., lukker turneringen og fordeler ranglistepoints ud fra de til enhver tid gældende regler for pointfordeling.
 • Turneringen registreres i aktivitetskalenderen på DPFs hjemmeside.
 • Turneringen bliver promoveret på DPFs facebook.

Krav til en DPF ranglisteturnering

Generelt gælder følgende for en DPF ranglisteturnering:

 • DPF’s turneringssoftware, Rankedin, skal benyttes og Rankedin profilen “Dansk Padel Forbund” skal, udover arrangøren, være admin på turneringen.
 • Det skal af evt. invitation og poster tydeligt fremgå, hvem der er arrangøren, hvor og hvornår turneringen finder sted og at det er en DPF ranglisteturnering.
 • Der må på intet sted være lavere end 6 m, til loft eller objekter, over banerne der spilles på. Den anbefalede højde er 7,5-8 m.
 • Nethøjden skal overholde reglerne. Dvs. 92 cm i siderne og 88 cm på midten.
 • Fyldet i underlaget skal være jævnt fordelt og i den mængde leverandøren anbefaler for det specifikke underlag.
 • Udendørsturneringer kan kun afholdes i perioden 1. april til 31. oktober
 • Turneringen skal være åben for alle spillere, der lever op til de af DPF beskrevne adgangskrav til hver kategori.
 • Turneringen spilles efter de internationale regler for spillet og spilformerne som findes på det internationale forbunds hjemmeside padelfip.com.
 • Golden point er tilladt og DPF anbefaler at bruge golden point da kamptiden bliver mere forudsigelig og intensiteten ved lige øges væsentlig.

DPF forbeholder sig retten til at afvise en ranglisteturnering, hvis den falder sammen med en anden vigtig ranglisteturnering, eller hvis den på anden vis strider imod DPFs politik.

Afvikling af en ranglisteturnering

 • Kategorier kan være U18, Senior eller 45+ for Kvinder, Herrer eller Mix, og der kan udbydes kampe i A, B eller C-niveau.
 • Arrangøren vælger frit mellem de turneringsformater der er beskrevet i turneringsreglerne. Turneringsformatet skal fremgå af invitationen.
 • Arrangøren vælger frit mellem 1-sæts-kampe, 2-sæts kampe, eller 3-sæts-kampe. Valget skal fremgå af invitationen.
  Der skal altid spilles mindst 2 sæt i A-række-turneringer. Der kan frit vælges mellem at spille med ”fordel” eller Golden Point.
 • Det bør tilstræbes, at alle deltagende hold spiller mindst 4 sæt.
 • Der skal altid spilles en fuld finale (3 sæt) før vinderen kan kåres.
 • Der skal mindst udbydes 8 pladser (8 par) i hver kategori. Såfremt der efter udløbet tilmeldingsfrist ikke er ”fyldt op” med mindst 8 pladser i hver kategori kan arrangøren vælge at forlænge tilmeldingsfristen, eller afvikle turneringen med de hold, der er tilmeldt indenfor fristen.
 • Såfremt en turneringsarrangør ønsker forrang til spillere med flest ranglistepoints skal det fremgå tydeligt af turneringsinvitationen, og senest ved tilmeldingsfristens udløb, skal alle tilmeldte spillere have direkte skriftlig besked om, hvorvidt de er optaget eller ikke.
  En turnering, der ikke er oprettet med rangliste-forrang, er at betragte som almindeligt forekommende ”Først til mølle” – altså at spillerne blot tilmelder sig, indtil alle pladser er besat.
 • Seedning samt inddeling i niveau (A, B, C) skal foregå neutralt og med udgangspunkt i Dansk Padel Forbunds rangliste. Det er vigtigt, at der sikres rimelig transparens omkring hvordan seedning er foretaget. DPF bistår gerne med en uvildig seedning.
  Bemærk, at spillerne tilmelder sig turneringen. De kan ved tilmelding give ønske om at spille i en given række, men dette ønske kan ændres med udgangspunkt i ovenstående seedning.

Kommunkation med deltagerne

 • Turneringen skal have et fast antal pladser udbudt, sådan at det på forhånd kan kommunikeres, hvordan turneringen kommer til at blive afviklet. Såfremt turneringsformen ændres markant, skal det kommunikeres ud til de tilmeldte, der i så fald skal kunne melde fra og få deltagergebyret tilbage
 • Deltagerne skal have skriftlig bekræftelse på at tilmelding og deltagergebyr er modtaget.
 • Deltagerne skal have skriftlig besked såfremt der ændres nævneværdigt i en allerede udsendt turneringsplan – her specifikt med start- eller sluttidspunkt.
 • Deltagere skal informeres skriftligt om deres forventede spilletider – hurtigst muligt eller så snart det foreligger. Se mere under deadlines.
  Det er ikke nok, at spillerne selv holder øje med informationer på en given hjemmeside.

Deadlines

 • Senest 4 uger før turneringsstart registreres turneringen vha. DPFs turneringsformular, og annonceres på Dansk Padel Forbunds hjemmeside og facebook. Herefter kan arrangøren annoncere på andre relevante medier.
 • Senest 3 uger før spilledato skal turneringen offentliggøres.
 • Senest 72 timer, gerne tidligere, før turneringsstart skal endelig turneringsplan inkl. spilletider mm. sendes skriftligt til alle deltagere.
  (med almindelige forbehold for framelding, sygdom og erstatningsspillere som følge heraf, der i princippet kan foretages indtil turneringsstart)

Andre sider I denne kategori

Aktuelle nyheder

Som en helt naturlig konsekvens af den fortsatte udvikling og vækst i dansk padel har Dansk Padel Forbund valgt . . .