Managefy version 1.4.3

Krav til ranglisteturneringer

Indhold

Hvem kan afholde ranglisteturneringer

Alle klubber, centre eller private aktører kan afvikle ranglisteturneringer.

Der er momspligt på deltagergebyrer, ligesom der altid skal svares skat af et evt. overskud. Derfor er det et krav, at arrangør overholder de skattemæssige forpligtelser i forbindelse med turneringsafvikling. Overholdes dette ikke, vil man potentielt blive ekskluderet fra at kunne arrangere turneringer under Dansk Padel Forbund på ubestemt tid.
Du kan læse mere om momspligten og omsætningsgrænsen på 50.000 kr. ekskl. moms. her.

Arrangøren betaler 0 kr. til DPF pr. deltager i en ranglisteturnering. Det er arrangørens pligt at sætte sig ind i reglerne for ranglisteturneringer og ansvaret for turneringens afvikling ligger alene ved arrangøren.

DPF tilbyder arrangøren:

 • Rådgivning i forbindelse med planlægning.
 • Hjælp til oprettelse af en eller flere turneringer i Rankedin. DPF tildeler arrangør administratorrettigheder og bistår med rådgivning til opsætning.
 • DPF gennemgår og godkender alle DPF-turneringer ud fra den pågældende turnerings reglement.
 • DPF lukker altid turneringen og dobbelttjekker, at ranglistepoint er blevet fordelt korrekt efter de gældende regler om tildeling af ranglistepoint.
 • DPF registrerer turneringen i aktivitetskalenderen på DPF’s hjemmeside.

Krav til en DPF ranglisteturnering

Generelt gælder følgende for en ranglisteturnering under Dansk Padel Forbund.

 • DPF’s turneringssoftware, Rankedin, skal benyttes.
 • Dansk Padel Forbunds rangliste skal vælges som rangliste.
 • Der må kun arrangeres hverdagsturneringer (man-tors) i skolernes sommerferie, juleferie og officielle danske helligdage.
 • Der kan kun arrangeres turneringer i medlemscentre af Dansk Padel Forbund.
 • Kun spillere, der har en aktiv DPF-licens, kan deltage i ranglisteturneringerne.
 • En turnering må aldrig starte tidligere end kl. 17:00 om fredagen (gælder ikke i ferier og på helligdage) og kl. 8:00 om lørdagen, søndagen, på helligdage og godkendte feriedage.
 • Spillernes placering i de forskellige rækker skal ske i henhold til de generelle turneringsregler.
  Hvis der er særlige regler for rækkerne DPF50 og DPF25, skal reglerne for adgang hertil beskrives i turneringens reglement, som vil være at finde på forsiden af turneringens side på Rankedin.
 • En spiller kan kun tilmelde sig én herre-/damerække i samme alderskategori i en og samme turnering (man må dog gerne tilmelde sig i f.eks. én herre-/damerække + én mix-/veteranrække).
 • De rækker, der udbydes, skal oprettes med det samme. Man må dog gerne tilføje DPF50- og DPF25-rækker løbende.
 • Der må kun være én tilmeldingsrække til de ranglistestyrede rækker, sådan at parrene altid sættes ind i rækkerne i en rækkefølge, der svarer til, hvor mange point hvert par har ved deadline.
 • Der må oprettes først til mølle-rækker for hver enkelt DPF50- og DPF25-række.
 • Reglementet skal være udfyldt og beskrivende for turneringen. Reglementet skal som min. indeholde:
  • Hvem er arrangøren? Der skal altid være en ansvarlig person nævnt ved navn og mail/telefon.
  • Hvordan, hvornår og hvortil betales der?
  • Hvor og hvornår finder turneringen sted?
  • Pris pr. deltager.
  • De forskellige rækkers turneringsformat (monrad/minimonrad/cup/pulje)
  • Antal deltagere i de enkelte rækker.
  • Forventede spilletidspunkter for de forskellige rækker.
  • Loftshøjde.
  • Forplejningsmuligheder.
  • Samlet præmiesum.
  • Regler for brug af evt. wild cards.
  • Regler for adgang til klasser lavere end DPF200 skal beskrives.
 • I en evt. invitation og plakat skal der være et tydeligt DPF-logo.
 • Turneringerne spilles – med mindre andet er nævnt i de forskellige afsnit – efter de internationale regler for padel, som findes på det internationale forbunds hjemmeside, padelfip.com.
 • Nethøjden skal være 92 cm i siderne og 88 cm på midten.
 • Kampene spilles altid med golden point og receiver’s choice.
 • Fyldet i underlaget skal være jævnt fordelt og i den mængde, leverandøren anbefaler for det specifikke underlag.
 • Udendørsturneringer kan kun afholdes i perioden 1. april til 31. oktober.
 • Turneringen skal være åben for alle spillere, der lever op til de af DPF beskrevne adgangskrav til hver kategori.

DPF forbeholder sig retten til at afvise en ranglisteturnering, hvis den ikke opfylder de beskrevne krav og regler for ranglisteturneringer, hvis den falder sammen med en anden vigtig ranglisteturnering, eller den på anden vis strider imod DPF’s politik.

Deadlines

DPF opererer med tre deadlines for arrangører op til turneringsstart:

 1. 8 uger. Der skal ansøges om afholdelse af en DPF-turnering med et fuldt reglement på Rankedin senest otte uger inden turneringsstart. Som nogle af jer nok ved, godkender vi ikke turneringerne, hvis de er lagt op senere end dette – uanset om det er én dag eller én uge.
 2. 10 dage. Tilmeldingsfristen til en turnering skal altid gå senest 10 dage inden turneringsstart. Tilmelding skal være lukket derefter – uden undtagelse. Det betyder ikke, at I ikke gerne må fylde rækkerne op i perioden mellem frist og lodtrækning, så længe de nye spillere, der kommer ind, ikke skubber andre par ned. Har man f.eks. udbudt 8 pladser i DPF200, 8 pladser i DPF100 og 8 pladser i DPF50, og der kun er 18 spillere tilmeldt, så må man gerne søge efter seks spillere mere. Placeringen af de til tiden tilmeldte 18 spillere ligger dog fast ved deadline. I dette tilfælde vil de 8 bedst rangerede blive placeret i DPF200, 9-16 vil blive placeret i DPF100, og 17-18 vil blive placeret som seedet 1 og seedet 2 i DPF50. Det betyder, at de seks par, der kan komme ind efter deadline alle skal have færre point end de to seedede par i DPF50.
 3. 7 dage. Programmet inkl. lodtrækning og spilleplan skal senest offentliggøres og sendes ud syv dage før turneringsstart.

Herudover skal følgende tidsfaktorer følges:

 • Erstatningspar og –spillere kan indsættes helt frem til turneringsstart efter gældende regler om reserver.
 • Ved deadline for tilmeldingsfrist er et par garanteret deltagelse i den række, som de på dette tidspunkt er kvalificeret til. Der kan mellem deadline for tilmeldingsfrist og lodtrækning tilføjes par til turneringen for at fylde rækker op, men man må ikke tilføje par, som skubber andre par en række op eller ned. Man må ikke tilføje par, som ændrer på de seedninger, som ville have været foretaget ved tidspunktet for tilmeldingsfrist. Dette betyder grundlæggende, at man kun kan tilføje par i den lavest udbudte kategori – dog med det forbehold, at de seedede par i den pågældende række skal kunne beholde deres seedning.
 • Arrangør skal indtaste alle resultater i turneringen (inkl. walk over-kampe) umiddelbart efter turneringens sidste bold er spillet.

Oprettelse og afvikling af en ranglisteturnering

 • Der kan oprettes rækker for både juniorer, seniorer og veteraner.
 • Der kan oprettes rækker for både kvinder, herrer og mix-par.
 • Der findes DPF-klasser i kategorierne DPF2000, DPF1000, DPF500, DPF400, DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25. Tallet fortæller, hvor mange point hver enkelt vinder af den pågældende række får. Pointtallet er pr. spiller.
 • Der skal søges hos DPF om terminer til al afvikling i kategorierne DPF2000, DPF1000, DPF500, DPF400 og DPF200.
 • Der kan under de gældende krav frit arrangeres turneringer i kategorierne DPF100, DPF50 og DPF25.

Særregler for mixrækker og veteranrækker?

Mix-, junior- og veteranrækker fra DPF500 og ned skal der ikke ansøges om.

 • DPF500 for mix- og veteraner kan dog ikke ligge samme dage i samme region som Carlsberg Nordic Padel Series, Carlsberg Nordic Veteran Tour, DPF500-turneringer for herrer/damer, DPF200-turneringer for herrer/damer, DM seniorrækker og DM veteranrækker.
 • DPF500 for mix- og veteraner kan aldrig ligge samme dage (uanset geografisk placering) som nogle DM-rækker med undtagelse af DM junior.
 • DPF500 for juniorrækker kan ikke ligge samme dage i samme region som Carlsberg Nordic Padel Series, DPF500-turneringer for herrer/damer, DPF200-turneringer for herrer/damer, DM seniorrækker og DM junior.
 • DPF500 for juniorrækker kan aldrig ligge samme dag (uanset geografisk placering) som DM junior.
 • Der må dog aldrig afvikles mere end én DPF500-turnering i mix-, veteran- eller juniorrækker i samme center hvert halve år.

Turneringssoftware

Dansk Padel Forbund har valgt Rankedin som den officielle turneringssoftware. Alle ranglisteturneringer skal bruge Rankedin. En ranglisteturnering skal altid lægges op og offentliggøres på Rankedin. Det forventes, at turneringsarrangør tilegner sig viden om Rankedin og lærer at bruge systemet, så arrangør kan arbejde med og bruge programmet til turneringsbehov samt hjælpe deltagere med tvivlsspørgsmål vedr. programmet.

Samlet præmiesum

Der skal altid skrives en samlet præmiesum ind i reglementet på Rankedin. Den samlede præmiesum skrives under punkt 1. Edit -> H. Advanced og formuleres således: “Samlet præmiesum: x kr.”

Opkrævning af deltagergebyrer

Dansk Padel Forbund anbefaler, at arrangør opkræver et deltagergebyr på max. 600-700 kr. pr. par. I centre, hvor belægningsprocenten normalt ville være høj på den pågældende turneringsdag, anbefaler vi et max. på 700 kr. I centre, hvor belægningsprocenten normalt ville være knap så høj på den pågældende turneringsdag, anbefaler vi et max. på 600 kr.

Arrangør skal altid huske at skrive betalingsbetingelserne ind i reglementet. Betalingsbetingelserne må ikke være modstridende med nedenstående retningslinjer.

 • Det fulde beløb skal altid refunderes gebyrfrit, hvis ikke man får plads i turneringen pga. for lav rangering eller nedlæggelse af rækker.
 • Man må gerne skrive, at tilmeldingen er bindende, og man kan derfor insistere på ikke at betale gebyret tilbage til de pågældende spillere ved afbud. Dog må arrangør aldrig opkræve gebyr fra mere end ét par på én plads. Det betyder, at man skal betale spillerne deres gebyr tilbage, hvis man indsætter et nyt betalende par på den nu ledige plads. Giver man pladsen gratis til et nyt par, er man ikke forpligtet til at betale det afbudsramte par deres gebyr tilbage.
 • Man har som arrangør ret til at opkræve et refusionsgebyr på max. 50 kr. ved alle andre former for refusion end eksemplet nævnt ovenfor, hvor et par ikke får plads i turneringen pga. for lav rangering eller nedlæggelse af rækker.
 • Der skal svares moms af deltagergebyrerne, og derfor er det et krav, at det i reglementet skal synliggøres, hvortil deltagergebyrerne betales.

Turneringsformat

 • Arrangøren vælger frit mellem de turneringsformater der er beskrevet i turneringsreglerne. Turneringsformatet skal fremgå af turneringsreglementet.
 • Der spilles altid bedst á tre sæt i rækkerne DPF2000, 1000, 500, 400, 200, 100, 50 og 25.
 • Der kan i kategorierne DPF100, DPF50 og DPF25 vælges frit i alle kampe mellem at afvikle et tredje sæt som et almindeligt “fuldt” tredje sæt eller som en matchtiebreak. Valget skal fremgå tydeligt af turneringens reglement.
 • Matchtiebreak i tredje sæt indtastes altid med matchtiebreakcifre (f.eks. 10-7) og ikke 7-6.
 • Der skal altid spilles bedst á tre fulde sæt i alle kampe i DPF2000, DPF1000 og DPF400.
 • Der skal altid spilles bedst á tre fulde sæt i finaler i DPF500 og DPF200.
 • I DPF25 kan der ved særlige lejligheder dispenseres for at afvikle de pågældende rækker med færre eller kortere sæt.

Rækkestørrelse

 • En række kan aldrig afvikles med færre end fire par i nogle DPF-kategorier.
 • Der skal udbydes mindst seks pladser (seks par) i hver række. Såfremt der efter udløbet tilmeldingsfrist ikke er mindst seks deltagerpar i hver række, kan arrangøren vælge at forlænge tilmeldingsfristen med max. 48 timer eller afvikle turneringen med de par, der er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen. Dette skal dog ske i overensstemmelse med reglerne for deadlines.
 • Hvis færre end seks par er tilmeldt i en DPF2000, DPF1000, DPF500 og DPF200 kan rækken ikke afvikles, og rækken skal enten annulleres eller ændres til en puljeturnering i DPF100, DPF50 eller DPF25.
 • En række med færre end seks par kan aldrig afvikles med andet format end et puljeformat.
 • I DPF100, DPF50 og DPF25 kan en pulje med fire eller fem par afvikles, hvis tilmeldingstallet ikke er på mindst seks.
 • Man må ikke lave to rækker i samme kategori i rækker med højere rang end DPF50. Det betyder, at man eksempelvis ikke kan lave en DPF100 A og en DPF100 B, men man må gerne udvide sin turnering til at omfatte flere DPF50- og DPF25-rækker, så længe disse overholder de ellers gældende regler for tilmelding og afvikling.

Tilmelding med ranglistepoint eller først til mølle

 • I DPF2000, DPF1000, DPF500, DPF200 og DPF100 har par med flest ranglistepoint altid forrang ift. at opnå plads i den pågældende turnering.
 • I DPF50 og DPF25 må arrangør selv bestemme, om der skal tilmeldes med forrang til par med flest ranglistepoint eller efter princippet om først til mølle.
 • Arrangør sætter, i først til mølle-rækkerne, et loft på antal point hos parrene i DPF50- og DPF25-rækkerne. Loftet må ikke sættes højere end 500 point i DPF50 og 100 point i DPF25. Pointtallet er et pars samlede antal ved tidspunktet for tilmelding – ikke tidspunktet for tilmeldingsfrist.
 • Uanset om en turneringsarrangør ønsker forrang til par med flest ranglistepoint eller først til mølle-tilmelding i DPF50- og DPF25-rækkerne, skal det fremgå af turneringsreglementet.
 • Kort efter tilmeldingsfristens udløb skal alle tilmeldte spillere have direkte skriftlig besked om, hvorvidt de er optaget i en række i turneringen eller ikke.

Pointgrænser

Først til mølle-tilmelding

 1. DPF50 – max. 500 point ved tilmeldingstidspunktet (arrangør må gerne sætte en lavere, hvis dette ønskes)
 2. DPF25 – max. 100 point ved tilmeldingstidspunktet (arrangør må gerne sætte en lavere, hvis dette ønskes)

Ranglistestyret tilmelding

 1. Hvis DPF100 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 2.000 point.
 2. Hvis DPF50 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 500 point.
 3. Hvis DPF25 er den højest udbudte kategori skal der altid sættes et pointmaksimum ved tilmeldingstidspunktet på nøjagtigt 100 point.

Tidsforbrug / pauser mellem kampene

I kategorierne DPF2000 og DPF1000/400 spilles der altid med tre fulde sæt i alle kampe. Her skal afsættes 90 min. pr. kamp. Spillerne har krav på min. 45 minutters pause mellem kampene.

I kategorien DPF500 kan der fra arrangørens side vælges mellem at spille med tre fulde sæt eller matchtiebreak i tredje sæt. Hvis der spilles med tre fulde sæt, skal der afsættes 90 min. pr. kamp. Spilles der med matchtiebreak i tredje sæt, skal der afsættes 75 min. pr. kamp i DPF500. Finaler spilles altid med tre fulde sæt, og her afsættes 90 min. Spillerne har krav på min. 45 minutters pause mellem kampene.

I kategorien DPF200 kan der fra arrangørs side vælges mellem at spille med tre fulde sæt eller matchtiebreak i tredje sæt. Finaler spilles altid med tre fulde sæt. Det anbefales at sætte den samme tid af til kampene som i DPF500-turneringerne, men der er intet krav til dette. Der er ingen særlige krav til pausetid mellem kampene, men det anbefales, at spillerne altid har mulighed for som minimum at holde en kort pause mellem kampene.

I kategorierne DPF100, DPF50 og DPF25 kan der fra arrangørens side altid vælges mellem at spille med tre fulde sæt eller matchtiebreak i tredje sæt. Arrangør vælger også, hvordan finalerne spilles. Der er intet krav om en bestemt tidsramme for disse kampe, men det anbefales at afsætte 75 min. til alle kampe i disse kategorier, hvor der spilles med tre fulde sæt og 60 min. til alle kampe i disse kategorier, hvor der spilles med matchtiebreak i tredje sæt. Der er ingen særlige krav til pauselængde mellem kampene, men det anbefales, at spillerne altid har mulighed for som minimum at holde en kort pause mellem kampene.

Wild cards

Wild cards bruges oftest til klubbens egne lavererangerede spillere eller til spillere, som forventeligt har niveau til at indgå i en højere række, end deres point rækker til.

I kategorierne DPF2000, DPF1000 og DPF500 deles antallet af wild cards ligeligt mellem arrangør og DPF.

 1. Maks. antal wild cards udgør 25% af deltagerantallet for hver kategori. Det betyder, at der i en 8-draw er mulighed for tildeling af to wild cards. Ét fra arrangør og ét fra DPF. I en 16-draw er antallet af wild cards to fra arrangør og to fra DPF. I en 32-draw er der mulighed for tildeling af i alt otte wild cards. Fire fra arrangør og fire fra DPF. Dette dog kun, hvis DPF vurderer det hensigtsmæssigt i den givne turnering. Både arrangør og DPF er dog altid garanteret to wild cards hver i en 32-draw i disse kategorier.
 2. For at modtage et wild card til én af disse kategorier skal et par have tilmeldt sig turneringen på lige vilkår med alle øvrige par samt have sendt en skriftlig og begrundet ansøgning om modtagelse af wild card til enten arrangør eller DPF.

I kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25 har arrangør mulighed for at tildele ét wild card i rækker med op til 8 deltagende par og to wild cards i rækker med flere deltagende par end 8. DPF har ingen wild cards i disse kategorier.

 • For at modtage et wild card til én af disse kategorier skal et par have tilmeldt sig turneringen på lige vilkår med alle øvrige par.

Wild cards kan benyttes til alle turneringer, hvor ranglisten styrer, hvilke par der får plads i turneringen.
Wild cards kan ikke benyttes i først til mølle-rækker.
Wild cards tildeles før lodtrækningen foretages.
Wild card-spillerne skal ligesom alle andre spillere have en gyldig DPF-spillerlicens for at deltage i turneringen.

Seedning og lodtrækning

 • Seedning skal altid foregå med udgangspunkt i Dansk Padel Forbunds rangliste.
 • Der seedes altid 25% af parrene i en række. I rækker med seks deltagende par seedes de to højest rangerede par.
 • Lodtrækning kan foretages enten on site, på stream eller via Rankedin. Der må kun trækkes lod én gang til en given række. Har en arrangør behov for noget specifikt ved sin lodtrækning, må han søge dispensation hos DPF, inden lodtrækningen finder sted.
 • Man kan ikke indgå i en lodtrækning uden makker.
 • Trækkes der lod, hvorefter det opdages, at man har lavet en fejl, skal DPF kontaktes. DPF beslutter, om der evt. skal foretages en ny lodtrækning.
 • Ved snyd med lodtrækninger suspenderes man fra at kunne arrangere turneringer under DPF.
 • Får arrangør et afbud efter lodtrækningen er lavet, må der indsættes reserver på afbudsramtes plads under forudsætning af en overholdelse af reglerne for indsættelse af reserver. Der kan og må aldrig trækkes om.
 • DPF bistår gerne med lodtrækning.

Afbud og reserver

Afbud skal altid ske skriftligt og hurtigst muligt til turneringsarrangøren.

Ved afbud er det turneringsarrangør, der afgør, hvilke retningslinjer som er gældende ift. refusion af deltagergebyret. Retningslinjerne skal fremgå af turneringens reglement.

Følgende retningslinjer vedr. afbud er gældende i kategorierne DPF2000, DPF1000 og DPF500:

 1. Et afbud fra en spiller er lig med et afbud fra parret.
 2. En spiller kan ikke skifte sin makker ud efter deadline for tilmelding.
 3. Hvis en spiller melder afbud efter deadline for tilmelding, kan vedkommendes makker kun tilmelde sig turneringen ved at tilmelde sig ventelisten med ny makker.
 4. Arrangør er forpligtet til at følge ventelisten i tilfælde af afbud. Her skal par, som er tilmeldt indenfor deadline, prioriteres foran par, som er tilmeldt efter deadline.
 5. Ved afbud fra et seedet par i én af disse kategorier (DPF2000, 1000, 500) skal højest rangerede useedede par (point ved deadline) rykkes ind på afbudsramtes seededes plads. Højest rangerede par fra ventelisten indsættes herefter på den nye tomme plads. Dette effektueres uanset, hvornår afbuddet indtræffer.
 6. Et par fra ventelisten kan aldrig indsættes på en useedet plads, hvis parret har flere point end det lavest seedede par.

Følgende retningslinjer vedr. afbud er gældende i kategorierne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25.
Hvis et par melder afbud, efter deadline for tilmelding må reserver indsættes/ikke indsættes efter følgende regler:

 1. Man må som useedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have været seedet i den pågældende række.
 2. Man må som seedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have opnået en endnu højere seedning i den pågældende række.
 3. Man må altid indsætte et erstatningspar, som har samme eller færre point end én selv i rækkerne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25.
 4. Første seed må gerne erstattes af et hvilket som par – også ét med flere point, så længe parret overholder de generelle pointrestriktioner, som er gældende for den pågældende række.
  1. Dette betyder, at man i DPF200 gerne må erstatte et seedet 1-par med 3.000 point med et par med 3.700 point, da der ikke er pointrestriktioner i DPF200, og det nye par stiller i princippet ikke nogle par dårligere end den oprindelige sammensætning. Dette er ikke gældende, hvis der samtidigt spilles en række af en pointmæssigt højere kategori. Spilles en højere kategori samtidigt, skal et seedet 1 erstatningspar i DPF200 have færre point end lavest rangerede par i den øvre kategori.
  2. Dette betyder, at man i DPF100 ikke må erstatte et seedet 1-par med 1.800 point med et par med 2.200 point, da den generelle pointrestriktion i DPF100, når DPF100 er den højest udbudte række, er 2.000 point.
  3. Dette betyder, at man i DPF50 ikke må erstatte et seedet 1-par med 450 point med et par med 550 point, da den generelle pointrestriktion i DPF50, når DPF50 er den højest udbudte række, er 500 point.
  4. Dette betyder, at man i DPF25 ikke må erstatte et seedet 1-par med 90 point med et par med 115 point, da den generelle pointrestriktion i DPF25, når DPF25 er den højest udbudte række, er 100 point.
 5. En spiller må gerne skifte sin makker ud efter lodtrækningen er foretaget, så længe parret overholder de ovenfor nævnte regler vedr. parrets samlede point.
 6. I disse rækker (DPF200, 100, 50, 25), er arrangør ikke forpligtet til at følge ventelisten, når der skal indsættes reserver, hvilket betyder, at man altid i disse rækker må skifte sin makker ud med en ny makker, så længe de ovenfor nævnte regler ved. seedning/ikke seedning er overholdt. Det er dog god skik og anbefalet altid så vidt muligt at kontakte øverste par fra ventelisten.

Tours med finalestævner

 • En turneringsarrangør må gerne lave en turneringsrække og eksempelvis give turneringsrækken en titel, hvori Tours indgår. Dette indikerer, at der spilles om pladser til en form for slutspil.
 • I sådan en turneringsrække skal der være åben tilmelding efter gældende tilmeldingsprocedurer.
 • En arrangør kan lave kvalifikation til et evt. finalestævne via indledende runder, men ligesom i de indledende runder, må finalestævnet også være med åben tilmelding.
 • Finalestævnet må derfor enten afvikles som en åben turnering for alle par, hvor der sorteres efter ranglisten, eller afvikles uden ranglistepoint.

Kommunikation med deltagerne

 • Det er ikke nok, at spillerne selv holder øje med informationer på en given hjemmeside.
 • Turneringen skal have et fast antal pladser udbudt, sådan at det på forhånd kan kommunikeres, hvordan turneringen kommer til at blive afviklet. Såfremt turneringsformen ændres markant, skal det kommunikeres ud til de tilmeldte, der i så fald skal kunne melde fra og få deltagergebyret tilbage
 • Deltagerne skal have skriftlig besked, såfremt der ændres nævneværdigt i en allerede udsendt turneringsplan – her specifikt med start- eller sluttidspunkt.
 • Deltagere skal informeres skriftligt om deres forventede spilletider – hurtigst muligt og senest syv dage før turneringsstart. Det er ikke nok, at spillerne selv holder øje med informationer på en given hjemmeside.
 • Det er arrangørens ansvar at kontakte/informere spillerne om, at der ikke kan spilles med et ikke-aktivt DPF-licens (rød prik på Rankedin). Deltager en spiller alligevel uden licens i en turnering, vil den pågældende spiller og makkeren begge få 0 DPF-ranglistepoint.

Konkret vejledning til turneringsarrangørerne

 1. Opret turneringen på Rankedin senest 8 uger før turneringsstart. Husk at læse DPF’s krav igennem først og husk at tilføje Dansk Padel Forbunds rangliste.
 2. Dobbelttjek dit turneringsreglement med DPF’s regler og krav.
 3. Ved deadline for tilmelding (senest 10 dage før turneringsstart) fordeles parrene i de respektive rækker. Husk at tjekke om alle spillere har aktivt licens.
 4. I perioden mellem deadline for tilmelding og lodtrækning kan der søges efter par til at få rækkerne fyldt op (husk, at der kun må indsættes par efter deadline, som overholder kravene til indsættelse af spillere efter deadline. Se Turneringsreglerne, punkt 2).
 5. Seed spillerne.
 6. Vælg format.
 7. Træk lod.
 8. Læg program.
 9. Senest 7 dage inden turneringsstart udsendes infomail til spillerne, hvor lodtrækning og program skal indgå. Her gøres det også klart for spillerne, hvilke regler og krav der stilles til dem under turneringen.
 10. På turneringens admin-side under punkt 9 trykkes på “Start the tournament”.
 11. Afvikling af turneringen. Indtastning af resultater på Rankedin umiddelbart efter hver enkelt kamp er færdigspillet.
 12. Når alle kampe er færdigspillet tjekkes det igennem om alle resultater er tastet ind – også evt. kampe som ikke skal spilles.
 13. Luk systemet ned.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Lars Baes

Aktuelle nyheder

32 herre- og 16 kvindepar kæmpede fra fredag til søndag om de danske mesterskaber i padel i PadelPadel CPH . . .