Managefy version 1.4.3

Retningslinjer

Forventninger til spillere på landsholdet:

 • Spillerens primære sport er padel
 • Spilleren skal deltage i min. 5 individuelle pointgivende turneringer om året (DM, DPF Padel Liga turneringer i udlandet tæller med). Læs mere om pointgivende turneringer i vores turneringsregler.
 • Spilleren skal stå til rådighed for forbundet, når der er landskampe og træningskampe
 • Det forventes at man træner regelmæssigt, gerne min. 2 gange om ugen
 • Man prioriterer så vidt muligt landsholdssamlinger – dog er det acceptabelt at spille turnering i stedet for, hvis den finder sted samme weekend.
 • Det forventes at spilleren bakker op om DPF, omtaler DPF positivt og tagger DPF i relevante opslag mv.
 • Det forventes naturligvis at spilleren bakker op om landsholdet, tager det seriøst, er villig til at arbejde på de ting træner/holdleder påpeger osv.
 • Er en holdspiller som støtter op om holdet ved at være til stede under holdkammeraters kampe og deltage i alle aktiviteter når landsholdet samlet. Herunder briefing, teammøde, spisning mm.
 • Spillere der allerede er på landsholdet har en vis goodwill og bliver ikke “bare” erstattet af “lidt bedre” spiller.
 • Deltagelse i DM arrangeret af DPF.
 • Deltagelse i opvisninger og andre indkaldelser i landsholdsregi.
 • Positiv repræsentant for sporten på og udenfor banen – herunder god opførsel og etik.
 • DPF og dets spillere er gæster i de lande, vi besøger, og vi skal derfor til enhver tid respektere landets kultur.
 • Der udtages efter spillerens resultater i turneringer, deltagelse i træningssamlingerne samt holdånd. Ingen spillere udtages som par.

Landsholdssamlinger

Dansk Padel Forbund afholder alle udgifter til baner og trænerløn.

Spillerens økonomi på landsholdet.

Padel er en sport i voldsom vækst. For et par år siden betalte landsholdsspillere stort set alle udgifter selv. I dag betaler Dansk Padel Forbund rejseudgifter som f.eks. fly, taxa og logi i forbindelse med EM og VM. Dette gælder alle spillere der repræsenterer Dansk Padel Forbund (DPF).

Udtagelse til landskampe:

Det forventes naturligvis at spilleren bakker op om landsholdet, tager det seriøst, er villig til at arbejde på de ting træner/holdleder påpeger osv.

Anti doping

Dansk Padel Forbund (DPF) tolererer ikke doping i enhver form. Alle spillere som repræsenterer DPF skal følge de til enhver tid gældende anti doping regler fastsat af Anti Doping Danmark. Overtrædelse af reglerne medfører udelukkelse fra landsholdet og alle arrangementer under DPF. Har en spiller lidelser eller sygdomme, der kræver behandling med metoder eller medicin, der er forbudt i henhold til dopinglisten, kan spilleren søge medicinsk dispensation (TUE).
Søg i listen med medicinske præparater her.

DPF anbefaler at alle spillere, ledere og trænere omkring landsholdet gennemfører E-læringsprogrammet “Ren vinder” som lærer idrætsudøvere og støttepersonale det vigtigste om antidoping. Start “Ren vinder” her.

Sponsorater

DPF har lavet en sponsoraftale med Head. Sponsoraftalen dækker paradedragt, spillertøj, bolde, mindre udstyr og rabat på sko og bat.
Det står den enkelte spiller frit for at lave personlige sponsorater. Det vil dog være et krav at den udleverede paradedragt benyttes ved officielle fotos, landsholdspræsentationer og når DPF ønsker det i forbindelse med andre officielle arrangementer. Ligeledes skal det udleverede spillertøj benyttes i forbindelse med alle kampe i DPF regi.

Rejser

I forbindelse med rejser og ophold med landsholdet til turneringer eller træningssamlinger skal spillerne sørge for at følgende er bragt i orden og medbragt på rejsen:

 1. Spilleren skal have sat sig grundigt ind i Anti Doping Danmark regler som er beskrevet her.
 2. Gyldigt pas skal altid medbringes til turneringer og på rejser. Selvom det ikke er et krav at man har pas med sig rundt i EU, skal man stadig kunne identificere sig og der er et dansk pas et af de få gyldige ID kort en dansker kan have. Kørekort, sygesikring mm. er ikke gyldig ID. Pas skal også bruges til bekræfte statsborgerskab, som vi kan blive bedt om til landsholdsturneringer.
 3. Det gule og blå sygesikringskort
 4. Alm. rejseforsikring1.
 5. Ulykkesforsikring som dækker sport og hjemtransport1.
 6. Ledere, trænere og frivillige, men ikke spillere, som arbejder for Dansk Padel Forbund er dækket af Dansk Padel Forbunds ansvarsforsikring så længe de udfører arbejde for Dansk Padel Forbund.

1. Undersøg med dit forsikringsselskab at den dækker deltagelse på landsholdet. Forsikringsselskaberne tolker deltagelse på landsholdet forskelligt. Nogle selskaber ser deltagelse på landsholdet som professionel sport, selvom I ikke modtager løn ell., og så kræves der en speciel forsikring.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Kristoffer Jørgensen

Sekretariatschef

Aktuelle nyheder

Som vi tidligere har annonceret, er Apollo Sports kommet med som eksklusiv sponsor i Dansk Padel Forbund. Vi har . . .