Managefy version 1.4.3

Vores historie

D. 3. juli 2009, blev den første ansøgning om optagelse i FIP fra Danish Padel Association (DPA)/Dansk Padel Forbund (DPF) sendt afsted, dengang sammensat af Præsident Linda Johannsen, Vice Præsident Helle Pedersen og medlemmerne, Torben N. Larsen og Flemming Lauenborg. Nogle af dem havde en tæt tilknytning til Spanien hvor de spillede padel dagligt. De havde et håb om at kunne dyrke sporten i Danmark og da andre lande begyndte at oprette nationale forbund, ønskede  de at gøre det samme. Men en optagelse i Det Internationale Padel Forbund (FIP) var ikke en realitet med kun én bane i Fredericia dengang i 2009. Så drømmen om at deltage i Internationale turneringer viste sig at være meget langt ude i fremtiden.

Fra 2009 og frem, har DPA ikke været aktive, så det har været ildsjæle rundt om i det danske land, der har forsøgt at gøre befolkningen opmærksomme på Padel.  På egen hånd har flere individer arbejdet hårdt på at sætte sporten på landkortet. Siden 2012, er antallet af klubber og foreninger der har tilknyttet Padel stødt vokset. Et langt sejt træk, der nu begynder at vise resultater, ved at padelbaner begynder at dukke op rundt omkring, og folk får smag for sporten.

Der er stadigvæk et stort antal spillere der først stifter bekendtskab med sporten i udlandet, især i Spanien f.eks. på La Santa sport, hvor sporten er den næststørste sport, kun overgået af fodbold. De sidste års udvikling og de nu mere end 20 padelbaner rundt omkring i Danmark i midt 2018 er medvirkende til at glæden for spillet kan fortsætte når man er hjemme i Danmark, og på den måde fremme udviklingen af både sporten og den enkelte spiller.

Første møde med FIP

I august 2017, blev Dansk Padel Forbund (DPF) reetableret og nye kræfter kom til, for at løfte opgaven med at organisere padelsporten i Danmark.  På en ekstraordinær generalforsamling, blev Dansk Padel Forbund sammensat af; Alvaro Maldonado (Formand), Paulina Andreasson (Næstformand), Ainoa Richter Jørgensen (Sekretær) og Maria Louise Streif Garrouj (Kasserer). Alle med en stor glæde og passion for Padel og en tæt tilknytning til både Danmark og Spanien eller Sydamerika.
Senere samme år blev følgende bestyrelse valgt på den konstituerende generalforsamling: Christian Nybroe (Formand), Alex Laugesen (Næstformand), Paulina Andreasson, Alvaro Maldonado og Ainoa Richter Jørgensen.

Med de originale dokumenter tilbage fra 2009, 20 baner i Danmark og én tilknyttet Padel Klub samt masser af spændende dialog med andre padelentusiaster blev en ansøgning om optagelse i Det Internationale Forbund (FIP) sendt afsted. I september 2017, blev Dansk Padel Forbund anerkendt af “International Padel Federation”, som den 33. nation til at være en del af det internationale fællesskab.  Læs mere her.

Generalforsamling 2018

I august 2018 indgår vi en samarbejdsaftale med Dansk Tennis Forbund (DTF) om at udbrede padelsporten i Danmark, og vi bliver ved samme lejlighed associeret DTF. Associeringen betyder at vi får adgang til DIF gennem DTF som er første skridt på vejen til at blive en anerkendt sport i Danmark.

December 2018 afholder vi det første Danmarksmesterskab i kategorierne kvinde senior, mix, herre senior og herre 45+ .

Lasse Vedersø indtræder i Dansk Padel Forbunds bestyrelse til ordinær generalforsamling d. 15. dec. 2019.

I starten af 2020 indgår DTF i et samarbejde om tennis og padel med DGI uden at inddrage DPF, påtrods af at associereingsaftalen med DTF klart definerer at DPF driver udvikingen af dansk padel. DPF bliver tilbudt en plads i Padel I Danmarks styregruppe forudsat at DPF nedlægger sig selv og alle medlemskaber af internationale forbund overdrages til DTF. Forslaget kommer til afstemning på DPFs generalforsamling d. 20. marts 2020. Forslaget bliver enstemmigt nedstemt af alle DPFs medlemsklubber som på daværende tidspunkt udgøres af 2 padelklubber og 7 tennisklubber. 
Ole Egholm indtræder i bestyrelsen og overtager rollen som formand, Frederik Bentler indtræder også i bestyrelsen og vælges som næstformand. Christian Nybroe forbliver i bestyrelsen som Kasserer. Alex Laugesen udtræder af bestyrelsen.

Associeringsaftalen med DTF opsiges umiddelbart efter generalforsamling, da det vurderes at samarbejdet med DTF, som ønsker DPF lukket for at undgå dobbeltudbud, ikke giver mening. 

Ole Egholm trækker sig som formand d. 14. januar 2022. Næstformand Frederik Bentler overtager rollen som formand frem til generalforsamlingen d. 5. marts 2022, hvor Frederik bliver valgt som formand, William Menzel som næstformand og Christian Nybroe fortsætter som kasserer. Derudover vælges Martin Tillisch, Line Larsen til bestyrelsen. Lasse Vedersø udtræder af bestyrelsen for at overgår til det kommende sekretariat.

I løbet af foråret/sommer 2022 opbygges et sekretariat med 3 lønnede ansatte. Kristoffer Jørgensen ansættes som sekretariatschef, kort efter ansættes Lasse Vedersø som turneringsansvarlig og udtræder derfor fra bestyrelsen. I løbet af sommeren 2022 bliver Alex Laugesen også ansat som klubkonsulent.
I foråret 2022 startes et optagelsesforløb op sammen med DIF. Planen er optagelse i 2025. DPF vil i så fald være det første forbund der optages som normalt specialforbund med normal optagelsesprocedure i meget meget lang tid.  

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling d. 11. marts 2023 vælges Uffe Kemnitz og Gitte Menzel til bestyrelsen. 1. april

2023 udtræder Christian Nybroe af bestyrelsen og overgår til sekretariatet samme dato hvor rollen som kasserer fortsætter.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Christian Nybroe

Kasserer og IT

Aktuelle nyheder

32 herre- og 16 kvindepar kæmpede fra fredag til søndag om de danske mesterskaber i padel i PadelPadel CPH . . .