Hvem er vi

Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af sekretariatet og frivillige ildsjæle.
De daglige opgaver udføres af sekretariatet i henhold til de retningslinjer der er udstukket af bestyrelsen.
Du kan læse Dansk Padel Forbunds historie her.

jf. $8 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 2 suppleanter

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Hvert udvalg består af et antal frivillige og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet er bindeleddet mellem udvalg og bestyrelsen.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Markertingsudvalget formulerer og justerer politikken for DPF’s marketingssarbejde inden for de rammer der er besluttet af bestyrelsen. Udvalget forsøger, i samarbejde med DPFs marketingsbureau, at tiltrække sponsorer til både forbund, landshold og enkelte events som turneringer, Clinics, ungdomsarbejde mm.

Frederik Bentler

Formand

Jeg hedder Frederik Bentler. Venner kalder mig Frede, og padelfolk...

Kristoffer Jørgensen

Sekretariatschef

Hvad hedder du og hvad kaldes du? Kristoffer Jørgensen Hvor...

Mikael Thobo

Holdleder, Veteranherrer 50+

Andre sider I denne kategori

Aktuelle nyheder

Som en helt naturlig konsekvens af den fortsatte udvikling og vækst i dansk padel har Dansk Padel Forbund valgt . . .