Hvem er vi


Warning: Undefined variable $postids in /var/www/danskpadelforbund.dk/public_html/wp-content/plugins/team-press/inc/functions.php on line 223

Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer. Alle forbundets opgaver udføres af sekretariatet og frivillige ildsjæle.
De daglige opgaver udføres af sekretariatet i henhold til de retningslinjer der er udstukket af bestyrelsen.
Du kan læse Dansk Padel Forbunds historie her.

jf. $8 i vores vedtægter er bestyrelsen sammensat således:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
  • 2 suppleanter

Formand, næstformand og kassérer vælges direkte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges dog hvert år for et år ad gangen. Se evt. DPFs vedtægter for mere information.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Hvert udvalg består af et antal frivillige og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet er bindeleddet mellem udvalg og bestyrelsen.

Bestyrelsen og alle udvalg kan altid kontaktes her.

Bestyrelsen formulerer og justerer politikken for DPF’s arbejde på nationalt og internationalt plan. Bestyrelsen udstikker også retningslinier og budget for de enkelte udvalg.

Frederik Bentler

Formand

Jeg hedder Frederik Bentler. Venner kalder mig Frede, og padelfolk...

William Menzel

Næstformand

Hvad hedder du og hvad kaldes du? Jeg hedder William,...

Christian Nybroe

Kasserer, IT og hjemmeside

Jeg er partner og IT Ingeniør i, et mindre IT...

Martin Tillisch

Best. medlem

Hvad hedder du og hvad kaldes du? Martin Tillisch Hvor...

Line Larsen

Best. medlem

Line Larsen og kaldes vist bare det! 🙂Jeg er uddannet...

Kenneth Sverker Nilsson

Best. suppleant

Andre sider I denne kategori

hent pdf

Aktuelle nyheder

Dansk Padel Forbund har i tæt samarbejde med Carlsberg Nordic udviklet endnu et produkt på hylden til landets mange . . .